Tào tháo

“Tôi giỏi đợi thịnh, gian hùng thời loạn”…

Vương Hiểu Lỗi, có thể nói là người đã tái sinh Tào Tháo qua việc khắc hoạ lại tính cách mâu thuẫn đầy phức tạp của Tào Tháo… có thể nói, nếu không phải ‘bị’ rèn rũa trong bối cảnh chính trị phức tạp, xuất thân đầy mâu thuẫn từ quá khứ bị đổi họ tới ba lần thăng chức rồi lại bãi quan… Tào Tháo chắc không thể còn là Tào Tháo lỗi lạc trên ép thiên tử dưới đè chư hầu, xưng hùng xưng bá một phương…

Trong khắc hoạ vô cùng sinh động của họ Vương, Tào Tháo nổi lên như một người lao động không mệt mỏi, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ người khác dù cho ông cũng chính là một người luôn “sợ mất mặt”, luôn áp chế chuyên quyền… không như thế ông là người sẵn sàng xả thân với những người phụ tá cho mình…

Hình tượng Tào Tháo đâu đó đã được minh oan phần nào dưới ngòi bút trung dung của họ Vương, không chỉ như vậy, với sự khéo léo và chau chuốt trong lời văn, Tào Tháo nổi lên với đặc điểm của nhà quản lý thời hiện đại, cũng không có gì quá khi có thể coi ông như một thủ lĩnh start-up đầu tiên… người thực tập nghề quản lý với yếu tố kỷ luật nghiêm khắc khi được trông coi kinh đô, người chạy ăn từng bữa học nghề từ những sai lầm của kẻ võ biền Đổng Trác, rồi từ hậu duệ con ông cháu cha ba đời Tam Công Viên Thiệu…

Trong cả cuộc đời quản lý của ông, có thể thấy rõ vấn đề an ninh lương thực và logistics luôn được đưa lên hàng đầu trong mỗi quyết định… ngay cả khi quản lý một tập đoàn lớn, trên muôn người thì ông vẫn là người có cuộc sống hết sức giản dị, mọi tài sản và giá trị dư thừa đều được sử dụng phục vụ cho cuộc chiến. Là người cẩn thận trong hoạch định kế hoạch chi tiết, Tào Tháo luôn đánh giá các yếu tố rủi ro và phương án giảm thiểu rủi ro trước khi thực hiện bất cứ hành động cụ thể nào sau khi đã đánh giá các yếu tố con người, văn hoá, năng lực của vùng đất mới – thị trường mở rộng mục tiêu.

Đọc người xưa ngẫm tới nay, các thủ lĩnh start-up giờ bay bổng như Viên Thiệu, chỉ tập chung đánh chiếm như Lã Bố, hay gió theo chiều nào che chiều đó như Lưu Bị mà quên đi còn phải phát triển, tập chung tăng cường bổ xung nguồn lực tích luỹ… rồi sớm có bài học có thể kể tới gần đây như: the kaffe, wrap&rolls,…

Ô hô, là một bài học vậy…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s