Sưu tầm – NHỮNG YẾU TỐ XÂY DỰNG NÊN MỘT “ELEVATOR PITCH” THÀNH CÔNG

Thử tưởng tượng, một cách tình cờ trong thang máy, anh/chị được hỏi về công việc của bản thân. Với khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đó, làm thế nào để có thể trình bày súc tích và ấn tượng nhất? Từ đó, thuật ngữ “Elevator pitch” ra đời.

Inspired by UBER

Một “elevator pitch” thành công ngoài việc bao hàm được các nội dung cần thiết thì cũng phải đảm bảo được các yếu tố dưới đây:

1. Ngắn gọn, súc tích và nổi bật

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s