Sưu tầm – Bộ máy mới của ngành công an sau khi tinh giản

Từ ngày 7/8, Bộ Công an bỏ cấp tổng cục, thu gọn còn hơn 50 cục trong đó có nhiều đơn vị mang tên mới.

Bộ máy mới của ngành công an sau khi tinh giản

Full link: https://vnexpress.net/infographics/phap-luat/bo-may-moi-cua-nganh-cong-an-sau-khi-tinh-gian-3796071.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s