Note – NPL: eHome temporarily closed within couple of days – Ngôi nhà trực tuyến tạm đóng vài ngày

Due to private issue, my this eHome will be closed from tomorrow; and

soon re-open after couple of days.

Thank you very much indeed for your sympathy.

See you soon…

Have a nice day…

Vì lý do cá nhân, ngôi nhà trực tuyến này sẽ đóng lại từ ngày mai; và

sẽ được sớm mở lại trong vài ngày.

Cảm ơn các anh chị và các bạn đã thông cảm.

Hẹn sớm gặp lại…

Chúc một ngày tốt lành…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s